දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ එබීමෙන් ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2303)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1692)භාවනාව (1384)ලෝක විග්‍රහය (972)පටිච්චසමුප්පාදය (934)දාන කථා (927)අභිධර්මය (688)අකුසල් (610)විපාක (570)නිවනට අදාල කරුනු (560)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (549)ත්‍රිවිධ රත්නය (541)විශ්ව සම්භවය (533)නිවන් මගේ ගැටලු (506)සතර මාර්ග ඵල (504)ත්‍රිලක්‍ෂණය (490)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (467)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (460)සූත්‍ර විග්‍රහ (454)නිවන (418)චිත්තය (411)සෝවාන් ඵලය (399)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (357)කර්මස්ථාන (302)අනිච්ච (283)ගාථා විග්‍රහ (282)බුද්ධ විෂය (282)පූජා (268)පිං (267)ලෞකික රාමුව (265)චතුරාර්ය සත්‍යය (261)විඤ්ඤාණ (258)පංචස්කන්ධය (240)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (237)හේතු පල (234)ධ්‍යාන (232)ශීලය (226)මෛත්‍රී (217)දිව්‍ය ලෝක (215)සතර සතිපට්ඨානය (198)කර්ම විෂය (197)විදර්ශනාව (197)සංඛාර (188)අවිද්‍යාව (186)දස සංයෝජන ධර්ම (184)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (182)සිත (181)කර්ම ශක්තිය (171)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (170)නිරුක්ති (169)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (165)සෝතාපන්න වීම (158)ධර්මය රත්නය (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (153)ධර්ම (147)අනාපාන සති භාවනාව (147)රූපස්කන්දය (144)සීලය (140)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (134)චාරිත්‍ර (132)ලෝභ (127)විනය (126)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (120)නොපෙනෙන පාප (115)මෙත් සිත (113)සෝතාපන්න වන ආකාරය (112)ජාති (112)භව (111)රාග සිත (111)සක්කාය දිට්ඨිය (108)රූප (103)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)ඛයට්ටේන අනිච්චා (95)සුවිසි පට්ඨානය (95)ආර්යත්වය (91)සුගතිගාමී වීම (90)සලායතන (84)සමාධි (82)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (82)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (79)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)අරිය කාන්ත සීලය (76)හේතු ඵල (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (75)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (68)පෙරේතයන් (66)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)සංඝ රත්නය (63)කර්මය (62)භාෂා (62)උප්පත්ති (61)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)අනත්ථ (60)භාවනා ගැටලු (60)චිත්ත (59)භවංග සිත (59)විදර්ශනා කිරීම (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (59)කායානුපස්‌සනාව (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)සම්මා දිට්ඨි (57)උපමා කථාවක් (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)මහා මංගල සූත්‍රය (55)දාන (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)පිරිත් ඇසීම (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)කුසලය (52)සතර ආහාර (52)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)උපාදානය (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)දුක්ඛ (49)පුනරුප්පත්තිය (47)අසාරත්වය දැකීම (47)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (46)බුදුගුණ කථා (46)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (45)අධයාපනය (45)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (45)රාග සිත (45)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (44)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)සාංඝික දාන (43)සතර සතිපට්ඨානය (43)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (42)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)චුති පටිසන්ධි (41)තෘෂ්ණාව (41)ගති (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)හේතු ඵල (40)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (40)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ඕරා වළල්ළ (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)නාම ගෝත්‍ර (39)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)තෙරුවන් සමවත (38)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)කුසලය (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)වේදනානුපස්සනාව (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)ආලෝක සංඥාව (34)ක්‍රම රටාව (34)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)අත් බව (33)බෝධිය (33)කර්මජ කය (33)ධ්‍යාන සමාපත්ති (33)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)පංච කාමය (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)සෝවාන් ඵල ලාභියා (32)දුක්ඛං භයට්ඨේන (31)බෝධිපූජා (31)යෝනිසෝ මනසිකාරය (31)චිත්තජ රුප (31)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)චන්දරාග නිරෝධය (30)දානමය පින (30)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (30)පටිභාන කවි (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)අනන්තර පච්චය (29)කර්ම විපාකය (29)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (29)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (29)කාම ආස්‍රව (29)අනාගාමි (28)කබලිංකාර ආහාර (28)වස්තු රූපය (28)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (28)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)මරණානුස්සතිය (28)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (28)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)තන්හාව (27)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (27)දස අකුසලය (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (27)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)සමාජ සම්මත (26)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (26)මනෝ සංඛාර (26)මස් මාංස (26)පටිසංධිය (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)මහා ආර්යා (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)ද්වේෂ සිත (26)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)සඟ ගුණ (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)දේව සංඛාර (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)චිත්තක්ෂණ 17 (25)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (25)මානසිකත්වය (25)දේව ධර්මය (25)ත්‍රිජ කාය (25)සිල්වත (25)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (25)සතර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටීම (24)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (24)මරණ (24)විඤ්ඤාණය (24)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (24)නිවන් මග කෙටියෙන් (24)කාලය (24)කර්ම විපාකය පලදීම (24)පස්සද්ධිය (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)නිවන් මාර්ගය වැසිම (24)ගති ලක්ෂණය අනුව (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)දානය (24)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (23)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (23)අනිච්චං ඛයට්ටේන (23)තිරිසන් සංඛාර (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (23)දූෂ්‍ය මානසිකත්වය (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (23)ගති ලක්ෂණ (23)නිවන් සුවය (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)දම් ගුන ගාථාව (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (22)ප්‍රඥා චක්ෂුසය (22)කසින භාවනාව (22)ධර්මතාවය (22)අදහස තුලින් අවබෝධය (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)ගන්ධබ්බයා (22)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)කාය සංඛාර (22)දෘෂ්ඨිගත වීම (22)අවිද්‍යාවේ නිගමන (22)සත්ව හිංසාව (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (21)සසර ගමන (21)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (21)අනිච්ච් දුක්ක අනත්ථ (21)ජාති ධර්ම (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)කර්මජ රූප (21)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (21)ඡන්දරාගය (21)පරමස්සාස (21)සම්ඵස්සජා වේදනා (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)සෙත් පැතීම් (21)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)ඥාන ගෝචර (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)සෘද්ධි (20)යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා (20)ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)මෙත් වැඩිම (20)දස කසින (20)වචී සංඛාර (20)ගති ලක්ෂණය මතුවිම (20)කැමතිසේ නැති ලෝකය (20)මතකසටහන් (20)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (20)දේව කථා (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)චිත්තක්ෂණ (20)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (20)හේතු පච්චය (20)ඉධප්පච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)ධර්ම අධර්ම (20)කර්ම බලවේග (20)සංඛාර දුක්ඛ (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (20)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)භව පච්චයා ජාති (19)ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව (19)පුන්‍ය සෘද්ධි (19)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (19)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (19)ඇලීම ගැටීම මුලාව (19)කේන්දරය (19)කල්ලං කල්ල විපාකං (19)උදය වැය ඥාණය (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)ක්‍රමවේදය සසදා බැලිම (19)සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික (19)ආටානාටිය සුත්‍රය (19)අහං අවේරෝ හෝති (19)මරණාසන්න මොහොතේදී (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)අට්ඨීයති (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (18)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (18)හිමිකම් ලැබීම (18)මෙත් සිත වැඩිම (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)හේතු ඵල ක්‍රියාදාමය (18)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (18)සංස්පර්ෂ (18)ආර්ය විනයේ ලෝකය (18)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (18)දේව ධර්මය (18)සීලබ්බත පරාමාසය (18)කර්ම විපාක සෘද්ධි (18)ආර්ය ධ්‍යාන (18)සත්ධර්ම ශ්‍රවණය (18)කාම අදහස් ඇතිවීම (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (18)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (18)ඒවං උපසංහරති (18)ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)මනෝද්වාර (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)මෝහ සිත (17)අනාවරණ ඥානය (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)සම්මා සමාධි (17)අකාලිකෝ (17)පිනවන දේ (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)විපාක සිත (17)පංච උපාදානස්කන්ධය (17)මන වඩන අරමුණු (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (17)අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් (17)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (17)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (17)ප්‍රසාද රූප (17)විචිකිච්ඡාව (17)දස අකුසල ගති (17)පංචකාම ආස්වාද (17)තුන් භවය (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)පස්සාස දහම් (17)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (17)ආනන්තරිය පාප කර්ම (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)මායාවේ අසාරත්වය (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)සත්පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)ආර්ය සමාධි (17)විසුද්ධි (17)අමනුෂ්‍ය බලවේග (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)මාරයා පරාජය (17)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)සිව්වනක් පිරිස (16)කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් තිබේද (16)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (16)සංවර වීම (16)දස්සනේන පහාතබ්බ (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)විචිකිච්ඡා (16)ප්‍රිය භාවය (16)අතීත වර්තමාන අනාගත (16)චුති සිත (16)දස පාරමිතා (16)කාය දසක (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)අවිද්‍යා තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම (16)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (16)ප්‍රඥා ගෝචර මනස (16)විපරිණාම දුක්ඛ (16)ආදීනව (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රමවේදය (16)උද්ධංභාගීය සංයෝජන (16)ප්‍රේත අත්බැව් (16)පන් සිල් (16)අනුලෝම ශාන්තිය (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (16)හේතු පල දැකීම (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)සමත විදර්ශනා යුගනත්නව වැඩිම (16)අනිච්ච සංඥා (16)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව (16)ඌනතාවය පූර්ණවීම (16)කර්ම විඤ්ඤාණය (16)පාපකර්ම පලදිම (16)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)කාය කර්ම (15)විපාකස්කන්ධය (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)ත්‍රිහේතුක උත්පත්තිය (15)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ගොඩවල් (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)මම කියන මයා දෘෂ්ටිය (15)අරිහත් (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)නිවන් දකින මග (15)ජනපද නිරුක්තිය (15)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)සම්මත්ත නියාමය (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)අභිසංඛාර (15)අත්තකිලමතනු යෝගය (15)පරමාර්ථය (15)
close