දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2164)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1594)භාවනාව (1293)ලෝක විග්‍රහය (966)දාන කථා (880)පටිච්චසමුප්පාදය (872)අභිධර්මය (644)අකුසල් (567)විපාක (549)ත්‍රිවිද රත්නය (516)නිවනට අදාල කරුනු (508)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (501)විශ්ව සම්භවය (493)උපමාවක් (477)නිවන් මගේ ගැටලු (470)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (451)සතර මාර්ග ඵල (446)ත්‍රිලක්‍ෂණය (440)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (429)සූත්‍ර විග්‍රහ (417)නිවන (394)චිත්තය (383)සෝවාන් ඵලය (357)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (345)බුද්ධ විෂය (274)කර්මස්ථාන (270)ගාථා විග්‍රහ (268)පූජා (259)පිං (258)අනිච්ච (247)ලෞකික රාමුව (238)චතුරාර්ය සත්‍යය (237)විඤ්ඤාණ (234)හේතු පල (225)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (225)ශීලය (221)ධ්‍යාන (216)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (185)සංඛාර (180)විදර්ශනාව (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)අවිද්‍යාව (170)නිරුක්ති (170)දස සංයෝජන ධර්ම (166)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (156)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (146)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්මය රත්නය (143)ධර්ම (140)රූපස්කන්දය (139)අනාපාන සති භාවනාව (138)මරණය (133)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (133)සීලය (132)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)ඡාති (107)මෙත් සිත (107)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)රාග සිත (106)බව (103)රූප (98)සක්කාය දිට්ඨිය (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)නොපෙනෙන පාප (97)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (90)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (86)සුගතිගාමී වීම (84)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (78)බුද්ධ පූජා (76)අසුභ (76)සමාධි (76)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)බලාපොරොත්තු (75)හේතු ඵල (75)අස්සාස (74)බුතයන් (73)අරිය කාන්ත සීලය (73)පෙර කල කර්ම (73)ඥාන (71)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)චිත්ත විදි (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)කර්මය (59)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)සංඝ රත්නය (56)උපමා කථාවක් (56)භවංග සිත (56)උප්පත්ති (56)චෛතසික (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)දාන (54)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (53)කායානුපස්‌සනාව (53)සම්මා දිට්ඨි (52)බුදුගුන කථා (51)පිරිත් ඇසීම (51)විදර්ශනා කිරීම (51)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)මහා මංගල සූත්‍රය (50)අනත්ථ (50)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)අත් දැකීමක් (50)සතර ආහාර (49)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)උපාදානය (48)කුසලය (48)ඵස්ස (48)ච්ත්ත (47)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (47)අසාරත්වය දැකීම (46)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)රාග සිත (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)දුක්ඛ (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (41)ධාතු අවස්ථාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)තෘෂ්ණාව (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)දස අනුස්සති (41)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)කර්ම කරන ක්‍රම (40)ගති (40)සතර සතිපට්ටානය (40)හේතු පළ (38)කාම රාගය (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)ඕරා වළල්ළ (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)ආයතන හය (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)පෙර සිදුවීමක් (35)පාරමිතා (35)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)චුති පටිසන්ධි (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)සතර ආකාර දැකීම (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)යථාර්තය දැකීම (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)වේදනානුපස්සනාව (33)සුද්ධාෂ්ඨක (33)ආලෝක සංඥාව (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)බොධිය (32)පංච කාමය (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)කර්මජ කය (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අත් බව (31)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)චිත්තජ රුප (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)ක්‍රම රටාව (30)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (30)බෝධිපූජා (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ධ්‍යාන සමාපත්ති (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)කර්ම විපාකය (29)කුසලය (29)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)දානමය පින (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)මරණානුස්සතිය (28)පටිභාන කවි (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)තිලෝකුට්ට සුතය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනන්තර පච්චය (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)කබලිංකාර අාහාර (26)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)ද්වේෂ සිත (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)චිත්ත ප්‍රසාදය (25)දේව ධර්මය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)දස අකුසලය (25)මානසිකත්වය (25)දේව සංඛාර (25)පුඥාභි සංඛාර (25)මනෝ සංඛාර (25)පටිසංදිය (25)සමාජ සම්මත (25)පිළිකුල් භාවනාව (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)පස්සද්ධිය (24)මහා ආර්යා (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)ත්‍රිජ කාය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (24)කාමා ආස්‍රව (24)සිල්වත (24)මස් මාංස (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)දූෂ්ය මානසිකත්වය (23)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (23)ගති ලක්ෂණ (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (23)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (23)ප්‍රවෘති පටිච්චසමුප්පාදය (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)තිරිසන් සංඛාර (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)අනාගාමි (23)සඝ ගුන (23)ආදීනව දැක අතහැරීම (23)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (22)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (22)අනත්තං අසාරකට්ඨෙනංති (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)කර්ම විපාකය පලදීම (22)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (22)කාලය (22)දෘෂ්ටි ගතවීම (22)නිවන් සුවය (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)අදහස තුලින් අවබෝදය (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)මරණ (22)විඤ්ඤාණය (22)දානය (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)ධර්මතාවය (22)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (22)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (21)පරමස්සාස (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුක්ෂයා (21)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ඥාන ගෝචර (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)ප්‍රඥා චක්කුෂය (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)වචී සංඛාර (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)කර්මජ රූප (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)දුක්කේ ඥානං (21)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (20)කසින භාවනාව (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)ගන්දබ්බයා (20)කර්ම බල වේග (20)ගති ලක්ෂනය මතුවිම (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)ඒතං ශන්තං ඒතං ප්‍රනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)චිත්තක්ෂණ 17 (20)ධර්ම අධර්ම (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (20)අවිද්‍යාවේ නිගමන (20)සත්ව හිංසාව (20)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)ඉර්දි (20)ඡන්දරාගය (20)දම් ගුන ගාථාව (20)දේව කථා (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)දස කසින (20)සතර සතිපට්ටානයේ සිත පිහිටීම (20)සම්පස්සජා වේදනා (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (19)හෙතු පච්චය (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර,අපුඤ්ඤාභිසංඛාර,ආඤේඤාභිසංඛාර (19)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (19)පුන්‍ය ඉර්දි (19)කාය සංඛාර (19)සර්ව චිත්ත සාධාරන චෛතසික (19)මතකසටහන් (19)අමනුක්ෂ බලපෑම් (19)සෙත් පැතීම් (19)යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)මෙත් වැඩිම (19)සසර ගමන (19)අනිච්ජ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (19)ක්‍රම වේදය සසදා බැලිම (19)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)ඒවං උපසංහරති (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)කේන්දරය (18)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)අාටානාටිය සුත්‍රය (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)කල්ලං කල්ල විපාකං (18)කර්ම විපාක ඉර්දි (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)ජාති ධර්ම (18)දේව ධර්මය (18)හේතු ඵල ක්‍රියා දාමය (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)බව පච්චයා ජාති (18)හිමිකම් ලැබීම (18)ඇලීම ගැටීම මුලාව (18)ශාන්ත ප්‍රනීත බව වැටහීම (17)පංචකාම ආස්වාද (17)ප්‍රේත අත්බැව් (17)මරනාසන්න මොහොතේදී (17)පස්සාස දහම් (17)අහං අවේරෝ හෝති (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)සත් ධර්ම ශ්‍රවනය (17)විපාක සිත (17)හේතුං පටිචිච සම්බූතං - හේතු භංගා නිරුජ්ජතී (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (17)මාරයා පරාජය (17)මෝහ සිත (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)උදය වැය ඥාණය (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)සත් පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)අනාවරණ ඥානය (17)අනුපදිශේෂ නිර්වාණය (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)පිනවන දේ (17)මනවඩන අරමුනු (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ- අවිද්යාව (17)සංස්පර්ෂ (17)අට්ඨීයති (17)විසුද්ධි (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)ද්වාතින්සාකාර භාවනාව (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (17)විචිකිච්ඡා (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)දස අකුසල ගති (16)ප්‍රිය භාවය (16)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (16)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)ප්‍රඥා ගොචර මනස (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)පන් සිල් (16)සංඛාර දුක්ඛ (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)අමනුක්ෂ බලවේග (16)හේතු පල දැකීම (16)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රම වේදය (16)චිත්ත (16)චිත්තක්ෂණ (16)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)සංවර වීම (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)සිව්වනක් පිරිස (16)ප්‍රසාද රූප (16)පාප කර්ම පලදිම (16)අකාලිකෝ (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)ආර්ය සමාධි (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)ආර්ය විනයේ ලෝකය (16)මනෝද්වාර (16)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)අතීත වර්තමාන අනාගත (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)පරමාර්ථය (15)උෘණතාවය පූර්ණවීම (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (15)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)මායාවේ අසාරත්වය (15)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)අනිච්චං ඛයට්ටේන (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)කාය දසක (15)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)පංච උපාදානස්කන්ධය (15)සංඝනිකා දෝෂය (15)අවිද්‍යා තෘෂ්නාව දුරු කිරීම (15)විපාකස්කන්දය (15)නිවන් දකින මග (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)අනුලෝමක් ශාන්තිය (15)සම්මා සමාධි (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (14)පෘතක්ජන ස්වබාවය (14)පෘතක්ජන ගති ලක්ෂනය (14)දානය දිය යුතු ආකාරය (14)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (14)සම්මත්ත නියාමය (14)චිත්ත කලාප (14)තුන් භවය (14)ආවර්ජනා කිරිම (14)කර්ම විඤ්ඤාණය (14)ත්‍රිහේතුක උත්පත්තිය (14)තත පංචකය (14)අභි සංඛාර (14)මුලාවට රුවටීම (14)විචිකිච්චාය (14)ජාති (14)දස පාරමිතා (14)යථාර්තය නොදැනීම (14)