දහම් කරුණු

දේශනා වල සුලභව යෙදෙන දහම් කරුණු පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය කරුණ මත ක්ලික් කර ඊට අදාළ දේශනා සොයා ගන්න.

නිවන් මග (2171)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1597)භාවනාව (1297)ලෝක විග්‍රහය (967)දාන කථා (884)පටිච්චසමුප්පාදය (873)අභිධර්මය (646)අකුසල් (567)විපාක (551)ත්‍රිවිද රත්නය (518)නිවනට අදාල කරුනු (510)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (505)විශ්ව සම්භවය (498)උපමාවක් (476)නිවන් මගේ ගැටලු (471)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (452)සතර මාර්ග ඵල (450)ත්‍රිලක්‍ෂණය (443)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (433)සූත්‍ර විග්‍රහ (421)නිවන (396)චිත්තය (384)සෝවාන් ඵලය (360)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)බුද්ධ විෂය (275)ගාථා විග්‍රහ (271)කර්මස්ථාන (270)පිං (260)පූජා (259)අනිච්ච (249)චතුරාර්ය සත්‍යය (238)ලෞකික රාමුව (238)විඤ්ඤාණ (236)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (227)හේතු පල (226)ශීලය (222)ධ්‍යාන (220)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (186)සංඛාර (179)විදර්ශනාව (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)අවිද්‍යාව (170)නිරුක්ති (170)දස සංයෝජන ධර්ම (167)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (159)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (150)කර්ම විපාක තීරණය වීම (147)ධර්මය රත්නය (144)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්ම (141)රූපස්කන්දය (140)අනාපාන සති භාවනාව (139)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (134)සීලය (133)මරණය (133)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)මෙත් සිත (107)ඡාති (107)රාග සිත (106)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)බව (103)සක්කාය දිට්ඨිය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)රූප (98)නොපෙනෙන පාප (97)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (91)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (87)සුගතිගාමී වීම (85)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (79)අසුභ (77)සමාධි (77)බුද්ධ පූජා (76)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)බලාපොරොත්තු (75)හේතු ඵල (75)පෙර කල කර්ම (74)අස්සාස (74)අරිය කාන්ත සීලය (74)බුතයන් (73)ඥාන (71)චිත්ත විදි (65)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)කර්මය (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)සංඝ රත්නය (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)භවංග සිත (56)උපමා කථාවක් (56)උප්පත්ති (56)චෛතසික (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (54)දාන (54)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)කායානුපස්‌සනාව (53)බුදුගුන කථා (52)සම්මා දිට්ඨි (52)පිරිත් ඇසීම (51)විදර්ශනා කිරීම (51)අනත්ථ (51)අත් දැකීමක් (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)මහා මංගල සූත්‍රය (50)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)සතර ආහාර (49)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (49)ච්ත්ත (48)උපාදානය (48)කුසලය (48)ඵස්ස (48)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)අසාරත්වය දැකීම (46)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)රාග සිත (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)දුක්ඛ (43)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)ධාතු අවස්ථාව (42)සාංඝික දාන (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)දස අනුස්සති (41)කර්ම කරන ක්‍රම (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)ගති (40)සතර සතිපට්ටානය (40)හේතු පළ (38)ඕරා වළල්ළ (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)කාම රාගය (38)තෙරුවන් සමවත (37)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)ආයතන හය (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)නාම ගෝත්‍ර (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)චුති පටිසන්ධි (35)පාරමිතා (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)යථාර්තය දැකීම (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)සතර ආකාර දැකීම (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)සුද්ධාෂ්ඨක (33)වේදනානුපස්සනාව (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)ආලෝක සංඥාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)පංච කාමය (32)බොධිය (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)කර්මජ කය (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)අත් බව (31)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)ධ්‍යාන සමාපත්ති (31)බෝධිපූජා (30)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)කර්ම විපාකය (30)චිත්තජ රුප (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)ක්‍රම රටාව (30)කුසලය (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)දානමය පින (29)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)මම මගේ කියා ගැනීම (28)මරණානුස්සතිය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)පටිභාන කවි (28)තිලෝකුට්ට සුතය (28)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)අනන්තර පච්චය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)වස්තු රූපය (27)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)ද්වේෂ සිත (26)කබලිංකාර අාහාර (26)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)සමාජ සම්මත (25)පුඥාභි සංඛාර (25)පටිසංදිය (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)දස අකුසලය (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)දේව ධර්මය (25)දේව සංඛාර (25)මානසිකත්වය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)පිළිකුල් භාවනාව (25)සඝ ගුන (24)මනෝ සංඛාර (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)කාමා ආස්‍රව (24)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (24)පස්සද්ධිය (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)ත්‍රිජ කාය (24)මස් මාංස (24)මහා ආර්යා (24)චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් කටයුතු කිරීම (24)සිල්වත (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)අකම්ප්‍ය මානසිකත්වය (24)හේතු පල ක්‍රියා දාමය (23)අනාගාමි (23)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ක්‍රියා (23)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (23)නිවන් මාර්ගය වැසිම (23)කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.... (23)හිංගි හිංසා කිරීම (23)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම (23)මුලාවක ජීවත් වීම (23)විඤ්ඤාණය (23)තිරිසන් සංඛාර (23)ආදීනව දැක අතහැරීම (23)කර්ම විපාකය පලදීම (23)දූෂ්ය මානසිකත්වය (23)ප්‍රවෘති පටිච්චසමුප්පාදය (23)ගති ලක්ෂණ (23)ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම (23)රාගක්ෂයෝ ද්වේෂක්ෂයෝ මෝහක්ෂයෝ නිබ්බානං (23)පෘතග්ජන මානසිකත්වය (23)අනත්තං අසාරකට්ඨෙනංති (22)ගන්දබ්බ අවස්ථාව (22)ඥාන සම්පයුත්ත වීම (22)දෘෂ්ටි ගතවීම (22)අසහනකාරි මානසිකත්වය (22)ඝටීකාර අනිගාමී උත්තමයා (22)රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය (22)ආනාපානසති භාවනාව (22)මරණ (22)අදහස තුලින් අවබෝදය (22)කාලය (22)ලෝක පාලන ක්‍රමය (22)නිවන් සුවය (22)ධර්මතාවය (22)මනා සිහියෙන් සිටීම (22)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (22)දානය (22)වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය (21)ස්කන්ධ පංචකය (21)කසින භාවනාව (21)චිත්තක්ෂණ 17 (21)ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් (21)අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම (21)විඤ්ඤාණ ආහාර (21)අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම (21)රාග ද්වේෂ මෝහ සිත් දැකිම (21)කර්මජ රූප (21)බ්‍රහ්ම කල්පික මනුක්ෂයා (21)යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති (21)පරමස්සාස (21)ඥාන ගෝචර (21)දුක්කේ ඥානං (21)ප්‍රඥා චක්කුෂය (21)යම්පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං (21)චක්ඛුංච පටිචිච රූපේච උප්පජිජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං (21)වචී සංඛාර (20)දම් ගුන ගාථාව (20)සසර ගමනක ස්වාභාවය (20)ගන්දබ්බයා (20)සතර සතිපට්ටානයේ සිත පිහිටීම (20)යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං (20)මූල ධර්මය තේරුම් ගැනීම (20)අවිද්‍යාවේ නිගමන (20)හෙතු පච්චය (20)සත්ව හිංසාව (20)නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම (20)සසර ගමන (20)දස අකුසලයෙන් වෙන්වීම (20)ඡන්දරාගය (20)ධර්ම අධර්ම (20)සම්පස්සජා වේදනා (20)කාම ලෝක අනාතයි (20)ගති ලක්ෂනය මතුවිම (20)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය දැකීම (20)මානසිකත්වය ගොඩ නැගීම (20)ආස්වාද වින්දනය පහලවීම (20)ඉර්දි (20)ඒතං ශන්තං ඒතං ප්‍රනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ (20)උප්පාද වයට්ඨේන අනිච්ඡා (20)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම (20)දේව කථා (20)විවිධාකාර ක්‍රම (20)දස කසින (20)කර්ම බල වේග (20)අනිච්ජ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ (19)සුක්ඛං - සුක්ඛ විපාකං (19)පුඤ්ඤාභිසංඛාර,අපුඤ්ඤාභිසංඛාර,ආඤේඤාභිසංඛාර (19)මතකසටහන් (19)පුන්‍ය ඉර්දි (19)අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම (19)කැමතිසේ නැති ලෝකය (19)වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ (19)නොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක (19)මෙත් වැඩිම (19)ක්‍රම වේදය සසදා බැලිම (19)අමනුෂ්‍ය බලපෑම් (19)සෙත් පැතීම් (19)ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් (19)ඉහ ආත්ම සුඛ විහරණය (19)යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා (19)කාය සංඛාර (19)සර්ව චිත්ත සාධාරන චෛතසික (19)ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම (19)ආර්ය විනයේ හුදකලාව (18)මිථ්‍යා අස්ඨාංගික මාර්ගය (18)සවිතක්ක සවිචාර (18)කල්ලං කල්ල විපාකං (18)හිමිකම් ලැබීම (18)නිසි අනිසි බලා ගැනීම (18)අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව (18)ඒවං උපසංහරති (18)බව පච්චයා ජාති (18)කේන්දරය (18)ශාන්ත ප්‍රනීත බව වැටහීම (18)ජාති ධර්ම (18)හේතු ඵල ක්‍රියා දාමය (18)දේව ධර්මය (18)ඇලීම ගැටීම මුලාව (18)උදය වැය ඥාණය (18)රාග ද්වේශ මෝහ සංසිදීම (18)අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන (18)කර්ම විපාක ඉර්දි (18)දහම් අවබෝධය ලැබීම (18)වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු (18)තන්හා උපාදානයෙන් ජීවත් වීම (18)අාටානාටිය සුත්‍රය (18)අහං අවේරෝ හෝති (17)අට්ඨීයති (17)නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ- අවිද්යාව (17)මාරයා පරාජය (17)මෝහ සිත (17)ආර්ය සමාධි (17)විපාක සිත (17)පංචකාමයෙන් ඇලලීම (17)හේතු ඵල න්‍යාය (17)භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය (17)සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා (17)සීලබ්බත පරාමාසය (17)චිත්තක්ෂණ (17)පිනවන දේ (17)මනවඩන අරමුනු (17)ලෝකෝත්තර අර්ථ (17)පංචකාම ආස්වාද (17)ප්‍රේත අත්බැව් (17)මරනාසන්න මොහොතේදී (17)සත් ධර්ම ශ්‍රවනය (17)ද්වාතින්සාකාර භාවනාව (17)උච්ජේද දෘෂ්ටිය (17)සංස්පර්ෂ (17)යහපත් අයහපත් ක්‍රියා (17)කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා (17)හේතුං පටිචිච සම්බූතං - හේතු භංගා නිරුජ්ජතී (17)ගතියට ගතිය එකතු විම (17)සත් පුරුෂ සංසේවනය ලැබීම (17)විසුද්ධි (17)අනුපදිශේෂ නිර්වාණය (17)සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණ (17)ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය (17)කාම අදහස් ඇතිවීම (17)පස්සාස දහම් (17)අනාවරණ ඥානය (17)සිව්වනක් පිරිස (16)ආනන්තරිය පාප කර්ම (16)ආර්ය විනයේ ලෝකය (16)සම්මා සමාධි (16)විචිකිච්ඡා (16)ආදීනව ආදීනව ලෙස දැකීම (16)මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව (16)අකාලිකෝ (16)පටිච්ච සමුප්පාදය දැකිම (16)දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය (16)සමුපයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය (16)ප්‍රිය භාවය (16)දස අකුසල ගති (16)රහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා (16)ආස්වාද දෙනදේ (16)පාප කර්ම පලදිම (16)ප්‍රසාද රූප (16)පන් සිල් (16)සංවර වීම (16)අමනුෂ්‍ය බලවේග (16)චිත්ත (16)නය ගෙවන ක්‍රමය (16)හේතු පල දැකීම (16)ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම (16)සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් (16)ප්‍රඥා ගොචර මනස (16)සංඛාර දුක්ඛ (16)දුක හට ගන්නා ක්‍රම වේදය (16)චන්දරාගය ගොඩනැගීම (16)හේතු නැත්නම් පලයක් නැත (16)රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පොට්ටබ්බ කාම (16)නැන්දා ලේලි අවුල (16)සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය (16)මනෝද්වාර (16)ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි (15)අසාරත්වය වටහා ගෙන කටයුතු කිරිම (15)කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (15)විපාකස්කන්දය (15)පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය (15)ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ (15)ජරා මරන සෝක .... දුක බව වැටහීම (15)අතීත වර්තමාන අනාගත (15)අවිද්‍යා තෘෂ්නාව දුරු කිරීම (15)අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) (15)ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම (15)මායාවේ අසාරත්වය (15)යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති (15)උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය (15)අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ (15)අනිච්චං ඛයට්ටේන (15)කාය දසක (15)ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම (15)නිවන් දකින මග (15)පරිසරය සකස් වන හැටි (15)විපාක විඤ්ඤාණ (15)මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි.. (15)පංච උපාදානස්කන්ධය (15)උෘණතාවය පූර්ණවීම (15)බුදු පියානන් වහන්සේ (15)යුතුකම යුතුකම් ලෙස කිරීම (15)අනුලෝමක් ශාන්තිය (15)වේදනා ස්කන්ධය (15)ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම (15)වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම (15)පරමාර්ථය (15)පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය (15)චුති සිත (14)යථාර්තය නොදැනීම (14)ජාති (14)ලෝකය අසාරයි කියා දැකීම (14)ත්‍රිහේතුක උත්පත්තිය (14)ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි නිසා හට ගත් දේ (14)සම්මත්ත නියාමය (14)අසාරබව ඇත්තයි දැකීම (14)තුන් භවය (14)ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම (14)උප්පාද, තිති, භංග (14)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැටහීම (14)විචිකිච්චාය (14)දස පාරමිතා (14)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ අකුසල මුල් (14)ආර්ය අර්ථය (14)සම්මා සංකප්ප (14)පෘතක්ජන ගති ලක්ෂනය (14)