සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2164)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1594)භාවනාව (1293)ලෝක විග්‍රහය (966)දාන කථා (880)පටිච්චසමුප්පාදය (872)අභිධර්මය (644)අකුසල් (567)විපාක (549)ත්‍රිවිද රත්නය (516)නිවනට අදාල කරුනු (508)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (501)විශ්ව සම්භවය (493)උපමාවක් (477)නිවන් මගේ ගැටලු (470)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (451)සතර මාර්ග ඵල (446)ත්‍රිලක්‍ෂණය (440)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (429)සූත්‍ර විග්‍රහ (417)නිවන (394)චිත්තය (383)සෝවාන් ඵලය (357)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (345)බුද්ධ විෂය (274)කර්මස්ථාන (270)ගාථා විග්‍රහ (268)පූජා (259)පිං (258)අනිච්ච (247)ලෞකික රාමුව (238)චතුරාර්ය සත්‍යය (237)විඤ්ඤාණ (234)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (225)හේතු පල (225)ශීලය (221)ධ්‍යාන (216)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (184)සංඛාර (180)විදර්ශනාව (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)නිරුක්ති (170)අවිද්‍යාව (170)දස සංයෝජන ධර්ම (166)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (156)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (146)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්මය රත්නය (143)ධර්ම (140)රූපස්කන්දය (139)අනාපාන සති භාවනාව (138)මරණය (133)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (133)සීලය (132)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)ඡාති (107)මෙත් සිත (107)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)රාග සිත (106)බව (103)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)රූප (98)සක්කාය දිට්ඨිය (98)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)නොපෙනෙන පාප (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (90)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (86)සුගතිගාමී වීම (84)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (78)සමාධි (76)බුද්ධ පූජා (76)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)අසුභ (76)හේතු ඵල (75)බලාපොරොත්තු (75)අස්සාස (74)පෙර කල කර්ම (73)අරිය කාන්ත සීලය (73)බුතයන් (73)ඥාන (71)පංච නීවරණ (64)චිත්ත විදි (64)පෙරේතයන් (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)කර්මය (59)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)භවංග සිත (56)චෛතසික (56)සංඝ රත්නය (56)උප්පත්ති (56)උපමා කථාවක් (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)දාන (54)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (53)කායානුපස්‌සනාව (53)සම්මා දිට්ඨි (52)බුදුගුන කථා (51)විදර්ශනා කිරීම (51)පිරිත් ඇසීම (51)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)මහා මංගල සූත්‍රය (50)අනත්ථ (50)අත් දැකීමක් (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)සතර ආහාර (49)ඵස්ස (48)කුසලය (48)උපාදානය (48)ච්ත්ත (47)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (47)අසාරත්වය දැකීම (46)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)රාග සිත (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)දුක්ඛ (43)සාංඝික දාන (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)අවිද්‍යා නිගමන (41)දස අනුස්සති (41)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (41)ධාතු අවස්ථාව (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ගති (40)සතර සතිපට්ටානය (40)කර්ම කරන ක්‍රම (40)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)ඕරා වළල්ළ (38)හේතු පළ (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)කාම රාගය (38)ආයතන හය (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)නාම ගෝත්‍ර (37)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)චුති පටිසන්ධි (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)පෙර සිදුවීමක් (35)පාරමිතා (35)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)යථාර්තය දැකීම (34)දුක ගොඩ නැගීම (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)සතර ආකාර දැකීම (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)ආලෝක සංඥාව (33)වේදනානුපස්සනාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)සුද්ධාෂ්ඨක (33)කර්මජ කය (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)බොධිය (32)පංච කාමය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අත් බව (31)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)බෝධිපූජා (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)චිත්තජ රුප (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)ක්‍රම රටාව (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)ධ්‍යාන සමාපත්ති (29)කර්ම විපාකය (29)කුසලය (29)දානමය පින (29)තිලෝකුට්ට සුතය (28)මම මගේ කියා ගැනීම (28)පටිභාන කවි (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)මරණානුස්සතිය (28)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)වස්තු රූපය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)අනන්තර පච්චය (27)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)කබලිංකාර අාහාර (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)ද්වේෂ සිත (26)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)චිත්ත ප්‍රසාදය (25)දස අකුසලය (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)මානසිකත්වය (25)දේව සංඛාර (25)පටිසංදිය (25)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)පුඥාභි සංඛාර (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (25)දේව ධර්මය (25)ත්‍රිජ කාය (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)මහා ආර්යා (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)මස් මාංස (24)සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම (24)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (24)පස්සද්ධිය (24)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus