නිවන් මග (2277)
ත්‍රිලක්‍ෂණය (484)පටිච්චසමුප්පාදය (921)අභිධර්මය (680)
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1668)භාවනාව (1368)ලෝක විග්‍රහය (969)දාන කථා (914)අකුසල් (602)විපාක (562)නිවනට අදාල කරුනු (548)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (538)ත්‍රිවිධ රත්නය (530)විශ්ව සම්භවය (526)නිවන් මගේ ගැටලු (498)සතර මාර්ග ඵල (493)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (464)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (456)සූත්‍ර විග්‍රහ (448)නිවන (412)චිත්තය (408)සෝවාන් ඵලය (392)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (350)කර්මස්ථාන (296)බුද්ධ විෂය (280)ගාථා විග්‍රහ (279)අනිච්ච (279)පූජා (267)පිං (265)ලෞකික රාමුව (258)චතුරාර්ය සත්‍යය (257)විඤ්ඤාණ (256)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (235)පංචස්කන්ධය (234)හේතු පල (233)ධ්‍යාන (229)ශීලය (223)දිව්‍ය ලෝක (214)මෛත්‍රී (212)කර්ම විෂය (196)විදර්ශනාව (195)සතර සතිපට්ඨානය (191)සංඛාර (186)අවිද්‍යාව (183)දස සංයෝජන ධර්ම (180)සිත (180)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (180)නිරුක්ති (169)කර්ම ශක්තිය (168)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (168)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (161)සෝතාපන්න වීම (156)කර්ම විපාක තීරණය වීම (151)ධර්මය රත්නය (149)අනාපාන සති භාවනාව (147)ධර්ම (144)රූපස්කන්දය (144)මරණය (139)සීලය (138)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (132)චාරිත්‍ර (129)ලෝභ (127)විනය (120)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (117)මෙත් සිත (112)ජාති (111)නොපෙනෙන පාප (110)සෝතාපන්න වන ආකාරය (110)රාග සිත (110)භව (108)සක්කාය දිට්ඨිය (105)රූප (102)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)සුවිසි පට්ඨානය (94)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)ආර්යත්වය (89)සුගතිගාමී වීම (89)සලායතන (83)සමාධි (82)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)බුද්ධ පූජා (77)ඥාන (77)අරිය කාන්ත සීලය (76)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)චිත්ත විදි (75)පෙර කළ කර්ම (74)භූතයන් (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (66)පෙරේතයන් (65)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)කර්මය (62)භාෂා (61)උප්පත්ති (60)භාවනා ගැටලු (60)සංඝ රත්නය (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)විදර්ශනා කිරීම (59)චිත්ත (59)අනත්ථ (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (58)භවංග සිත (58)කායානුපස්‌සනාව (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (57)සම්මා දිට්ඨි (56)උපමා කථාවක් (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)කුසලය (53)පිරිත් ඇසීම (53)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)සතර ආහාර (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)අත්දැකීමක් (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (50)ඵස්ස (50)උපාදානය (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)දුක්ඛ (49)අසාරත්වය දැකීම (47)පුනරුප්පත්තිය (47)බුදුගුණ කථා (46)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (44)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (40)ඕරා වළල්ළ (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ගති (40)හේතු ඵල (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)චුති පටිසන්ධි (40)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)නාම ගෝත්‍ර (39)පාරමිතා (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)කුසලය (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)ක්‍රම රටාව (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34) දහම් කරුණුsubject
format_list_bulleted

පටන් ගන්නා අකුරෙන් සොයන්න

සූචිය

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙස පරිහරණය කරන්න

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙසට ඇතුල් වන්න

පිවිසෙන්න
import_contacts
radio

සදහම් දේශනා ගුවන්විදුලි නාලිකාව

අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න.

තෝරා දෙන්න
close