නිවන් මග (2303)
ත්‍රිලක්‍ෂණය (490)පටිච්චසමුප්පාදය (934)අභිධර්මය (688)
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1692)භාවනාව (1384)ලෝක විග්‍රහය (972)දාන කථා (927)අකුසල් (610)විපාක (570)නිවනට අදාල කරුනු (560)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (549)ත්‍රිවිධ රත්නය (541)විශ්ව සම්භවය (533)නිවන් මගේ ගැටලු (506)සතර මාර්ග ඵල (504)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (467)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (460)සූත්‍ර විග්‍රහ (454)නිවන (418)චිත්තය (411)සෝවාන් ඵලය (399)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (357)කර්මස්ථාන (302)අනිච්ච (283)ගාථා විග්‍රහ (282)බුද්ධ විෂය (282)පූජා (268)පිං (267)ලෞකික රාමුව (265)චතුරාර්ය සත්‍යය (261)විඤ්ඤාණ (258)පංචස්කන්ධය (240)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (237)හේතු පල (234)ධ්‍යාන (232)ශීලය (226)මෛත්‍රී (217)දිව්‍ය ලෝක (215)සතර සතිපට්ඨානය (198)කර්ම විෂය (197)විදර්ශනාව (197)සංඛාර (188)අවිද්‍යාව (186)දස සංයෝජන ධර්ම (184)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (182)සිත (181)කර්ම ශක්තිය (171)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (170)නිරුක්ති (169)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (165)සෝතාපන්න වීම (158)ධර්මය රත්නය (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (153)ධර්ම (147)අනාපාන සති භාවනාව (147)රූපස්කන්දය (144)සීලය (140)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (134)චාරිත්‍ර (132)ලෝභ (127)විනය (126)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (120)නොපෙනෙන පාප (115)මෙත් සිත (113)සෝතාපන්න වන ආකාරය (112)ජාති (112)භව (111)රාග සිත (111)සක්කාය දිට්ඨිය (108)රූප (103)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)ඛයට්ටේන අනිච්චා (95)සුවිසි පට්ඨානය (95)ආර්යත්වය (91)සුගතිගාමී වීම (90)සලායතන (84)සමාධි (82)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (82)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (79)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)අරිය කාන්ත සීලය (76)හේතු ඵල (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (75)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (68)පෙරේතයන් (66)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)සංඝ රත්නය (63)කර්මය (62)භාෂා (62)උප්පත්ති (61)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)අනත්ථ (60)භාවනා ගැටලු (60)චිත්ත (59)භවංග සිත (59)විදර්ශනා කිරීම (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (59)කායානුපස්‌සනාව (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)සම්මා දිට්ඨි (57)උපමා කථාවක් (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)මහා මංගල සූත්‍රය (55)දාන (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)පිරිත් ඇසීම (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)කුසලය (52)සතර ආහාර (52)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)උපාදානය (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)දුක්ඛ (49)පුනරුප්පත්තිය (47)අසාරත්වය දැකීම (47)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (46)බුදුගුණ කථා (46)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (45)අධයාපනය (45)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (45)රාග සිත (45)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (44)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)සාංඝික දාන (43)සතර සතිපට්ඨානය (43)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (42)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)චුති පටිසන්ධි (41)තෘෂ්ණාව (41)ගති (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)හේතු ඵල (40)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (40)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ඕරා වළල්ළ (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)නාම ගෝත්‍ර (39)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)තෙරුවන් සමවත (38)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)කුසලය (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34) දහම් කරුණුsubject
format_list_bulleted

පටන් ගන්නා අකුරෙන් සොයන්න

සූචිය

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙස පරිහරණය කරන්න

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙසට ඇතුල් වන්න

පිවිසෙන්න
import_contacts
radio

සදහම් දේශනා ගුවන්විදුලි නාලිකාව

අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න.

තෝරා දෙන්න
close