නිවන් මග (2303)
ත්‍රිලක්‍ෂණය (491)පටිච්චසමුප්පාදය (934)අභිධර්මය (688)
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1691)භාවනාව (1385)ලෝක විග්‍රහය (972)දාන කථා (929)අකුසල් (610)විපාක (571)නිවනට අදාල කරුනු (562)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (549)ත්‍රිවිධ රත්නය (541)විශ්ව සම්භවය (534)නිවන් මගේ ගැටලු (506)සතර මාර්ග ඵල (505)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (467)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (460)සූත්‍ර විග්‍රහ (455)නිවන (419)චිත්තය (411)සෝවාන් ඵලය (400)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (359)කර්මස්ථාන (302)අනිච්ච (284)ගාථා විග්‍රහ (283)බුද්ධ විෂය (282)පූජා (268)පිං (267)ලෞකික රාමුව (265)චතුරාර්ය සත්‍යය (262)විඤ්ඤාණ (258)පංචස්කන්ධය (241)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (237)හේතු පල (234)ධ්‍යාන (232)ශීලය (228)මෛත්‍රී (217)දිව්‍ය ලෝක (215)සතර සතිපට්ඨානය (198)කර්ම විෂය (197)විදර්ශනාව (197)සංඛාර (188)අවිද්‍යාව (186)දස සංයෝජන ධර්ම (184)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (183)සිත (181)කර්ම ශක්තිය (171)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (170)නිරුක්ති (169)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (165)සෝතාපන්න වීම (160)ධර්මය රත්නය (155)කර්ම විපාක තීරණය වීම (153)අනාපාන සති භාවනාව (147)ධර්ම (147)රූපස්කන්දය (144)සීලය (142)මරණය (139)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (138)නාම රූප (134)චාරිත්‍ර (132)ලෝභ (127)විනය (126)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (121)නොපෙනෙන පාප (115)මෙත් සිත (113)ජාති (112)සෝතාපන්න වන ආකාරය (112)භව (111)රාග සිත (111)සක්කාය දිට්ඨිය (108)රූප (103)කර්මස්තාන විග්‍රහ (101)පිං අනුමෝදනය (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (99)ඛයට්ටේන අනිච්චා (95)සුවිසි පට්ඨානය (95)ආර්යත්වය (91)සුගතිගාමී වීම (90)සලායතන (84)ශික්ෂා පද (83)සමාධි (82)අසුභ (82)අස්සාස (80)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අරිය කාන්ත සීලය (77)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)හේතු ඵල (76)බලාපොරොත්තු (76)චිත්ත විදි (75)භූතයන් (75)පෙර කළ කර්ම (74)වේදනා (69)පංච ඉන්ද්‍රිය (68)පෙරේතයන් (66)පංච නීවරණ (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)සංඝ රත්නය (63)කර්මය (62)භාෂා (62)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (61)උප්පත්ති (61)අනත්ථ (60)භාවනා ගැටලු (60)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (60)විදර්ශනා කිරීම (59)චෛතසික (59)භවංග සිත (59)චිත්ත (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)කායානුපස්‌සනාව (58)සම්මා දිට්ඨි (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)උපමා කථාවක් (56)දාන (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)මහා මංගල සූත්‍රය (55)පිරිත් ඇසීම (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)කුසලය (52)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (52)සතර ආහාර (52)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)උපාදානය (50)ඵස්ස (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දුක්ඛ (49)අසාරත්වය දැකීම (47)පුනරුප්පත්තිය (47)බුදුගුණ කථා (46)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (46)අධයාපනය (45)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (45)රාග සිත (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (45)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (44)සතර සතිපට්ඨානය (43)දස අනුස්සති (43)කාම රාගය (43)සාංඝික දාන (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)ආයතන හය (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)තෘෂ්ණාව (41)ගති (41)චුති පටිසන්ධි (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (40)ලෝක ස්වාභාවය (40)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (40)හේතු ඵල (40)අප්පමාදෝ අමත පදං (40)ඕරා වළල්ළ (40)නාම ගෝත්‍ර (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)තෙරුවන් සමවත (38)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)පාරමිතා (38)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)බ්‍රහ්ම අත්බව (36)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)කුසලය (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)ක්‍රම රටාව (34) දහම් කරුණුsubject
format_list_bulleted

පටන් ගන්නා අකුරෙන් සොයන්න

සූචිය

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙස පරිහරණය කරන්න

දහම් අවබෝධය හා මග වැඩීම පිණිස මෙම හදෑරුම් පෙදෙසට ඇතුල් වන්න

පිවිසෙන්න
import_contacts
radio

සදහම් දේශනා ගුවන්විදුලි නාලිකාව

අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න.

තෝරා දෙන්න
close