සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2171)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1597)භාවනාව (1297)ලෝක විග්‍රහය (967)දාන කථා (884)පටිච්චසමුප්පාදය (873)අභිධර්මය (646)අකුසල් (567)විපාක (551)ත්‍රිවිද රත්නය (518)නිවනට අදාල කරුනු (510)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (505)විශ්ව සම්භවය (498)උපමාවක් (476)නිවන් මගේ ගැටලු (471)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (452)සතර මාර්ග ඵල (450)ත්‍රිලක්‍ෂණය (443)පොදු ගැටළු සහ විසදුම් (433)සූත්‍ර විග්‍රහ (421)නිවන (396)චිත්තය (384)සෝවාන් ඵලය (360)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)බුද්ධ විෂය (275)ගාථා විග්‍රහ (271)කර්මස්ථාන (270)පිං (260)පූජා (259)අනිච්ච (249)චතුරාර්ය සත්‍යය (238)ලෞකික රාමුව (238)විඤ්ඤාණ (236)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (227)හේතු පල (226)ශීලය (222)ධ්‍යාන (220)පංචස්කන්ධය (208)දිව්‍ය ලෝක (204)මෛත්‍රී (196)කර්ම විෂය (186)විදර්ශනාව (179)සංඛාර (179)සතර සතිපට්ඨානය (175)සිත (172)නිරුක්ති (170)අවිද්‍යාව (170)දස සංයෝජන ධර්ම (167)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (164)කර්ම ශක්තිය (161)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (159)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (150)කර්ම විපාක තීරණය වීම (147)ධර්මය රත්නය (144)සෝතාපන්න වීම (143)ධර්ම (141)රූපස්කන්දය (140)අනාපාන සති භාවනාව (139)ලෙඩරෝගවලට විසදුම් (134)මරණය (133)සීලය (133)නාම රූප (127)ලෝභ (124)චාරිත්‍ර (123)විනය (117)ඡාති (107)මෙත් සිත (107)රාග සිත (106)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (106)බව (103)සක්කාය දිට්ඨිය (99)රූප (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)සෝතාපන්න වන ආකාරය (97)නොපෙනෙන පාප (97)පිං අනුමෝදනය (96)කර්මස්තාන විග්‍රහ (91)ආර්යත්වය (87)සුවිසි පට්ටනය (87)සුගතිගාමී වීම (85)ශික්ෂා පද (82)සලායතන (80)ඛයට්ටේන අනිච්චා (79)අසුභ (77)සමාධි (77)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (76)බුද්ධ පූජා (76)හේතු ඵල (75)බලාපොරොත්තු (75)අරිය කාන්ත සීලය (74)අස්සාස (74)පෙර කල කර්ම (74)බුතයන් (73)ඥාන (71)චිත්ත විදි (65)පෙරේතයන් (64)පංච නීවරණ (64)වේදනා (62)පංච ඉන්ද්‍රිය (61)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (61)කර්මය (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)සංඝ රත්නය (57)භාෂා (57)භාවනා ගැටලු (57)උපමා කථාවක් (56)චෛතසික (56)භවංග සිත (56)උප්පත්ති (56)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)දාන (54)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (54)බුද්ධ,ධම්ම, සංඝ (54)කායානුපස්‌සනාව (53)බුදුගුන කථා (52)සම්මා දිට්ඨි (52)විදර්ශනා කිරීම (51)අනත්ථ (51)පිරිත් ඇසීම (51)අත් දැකීමක් (50)දහම් සාකච්චා කිරීම (50)ලෝකොත්තර ගමන් මග (50)මහා මංගල සූත්‍රය (50)සතර ආහාර (49)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (49)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (49)කුසලය (48)ඵස්ස (48)උපාදානය (48)ච්ත්ත (48)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (46)අසාරත්වය දැකීම (46)අධයාපනය (45)පුනරුප්පත්තිය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)රාග සිත (44)දුක්ඛ (43)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)සාංඝික දාන (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)ධාතු අවස්ථාව (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)තෘෂ්ණාව (41)දස අනුස්සති (41)කර්ම කරන ක්‍රම (41)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (40)ගති (40)සතර සතිපට්ටානය (40)ඕරා වළල්ළ (38)අප්පමාදෝ අමත පදං (38)හේතු පළ (38)කාම රාගය (38)හරයක් නැති බව වැට හීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)තෙරුවන් සමවත (37)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (37)ආයතන හය (37)ලෝක ස්වාභාවය (37)චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන (37)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (36)පෙර සිදුවීමක් (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)ධර්මාබෝදය ලැබීම (35)චුති පටිසන්ධි (35)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (35)පාරමිතා (35)දුක ගොඩ නැගීම (34)සතර ආකාර දැකීම (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)යථාර්තය දැකීම (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)ආලෝක සංඥාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)වේදනානුපස්සනාව (33)සුද්ධාෂ්ඨක (33)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)බොධිය (32)කර්මජ කය (32)පංච කාමය (32)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝදය (31)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (31)අත් බව (31)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)ධ්‍යාන සමාපත්ති (31)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (31)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)ක්‍රම රටාව (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)කර්ම විපාකය (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)චිත්තජ රුප (30)බෝධිපූජා (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (30)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)දානමය පින (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)කුසලය (29)ඇස ඇවිල ගත්තේය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)පටිභාන කවි (28)මරණානුස්සතිය (28)හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය (28)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (28)තිලෝකුට්ට සුතය (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)වස්තු රූපය (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)අනන්තර පච්චය (27)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)චන්දරාග නිරෝධය (26)ද්වේෂ සිත (26)කබලිංකාර අාහාර (26)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (26)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (26)මම මගේ දෘෂ්ටිය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (25)මානසිකත්වය (25)පටිසංදිය (25)දේව සංඛාර (25)සමාජ සම්මත (25)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)ප්‍රවෘති විපාක (25)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)පුඥාභි සංඛාර (25)දස අකුසලය (25)පිළිකුල් භාවනාව (25)දේව ධර්මය (25)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (24)කාමා ආස්‍රව (24)සඝ ගුන (24)මහා ආර්යා (24)සිල්වත (24)මස් මාංස (24)ගති ලක්ෂනය අනුව (24)විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම (24)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus