අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් පැය කිහිපයක් විටින් විට මෙම වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ වීමේ යම් අපහසුතාවයක් ඇති විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කාමයන්ට පොලඹවීම

කාමයන්ට පොලඹවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා