උද්දච්ච බිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close