භාවනාවධ්‍යාන බුදු පියාණන් වහන්සේ වරද පෙන්වන ආකාරය

බුදු පියාණන් වහන්සේ වරද පෙන්වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close