ස්ත්‍රියක් පුරුෂයකු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close