අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් පැයක පමණ කාලයක් විටින් විට මෙම වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ වීමේ යම් අපහසුතාවයක් ඇති විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.

කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා