නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close