ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම

පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close