කර්මයට මුල අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close