දාන කථාපිං පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම

පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close