සත්වයා විද්‍යාමාන වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා