අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කේන්ද්‍රයේ තිබෙන දත්තයන්

කේන්ද්‍රයේ තිබෙන දත්තයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close