භාවනාවධ්‍යාන පංච අභිඥා

පංච අභිඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close