ත්‍රිවිධ රත්නය ධම්මං සරනං

ධම්මං සරනං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close